نام و نام خانوادگی : سید علیرضا حسینی طباطبائی

 مدارک تحصیلی:

 • دکترای مدیریت بازرگانی( گرایش بازاریابی)
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی( گرایش بازاریابی)
 • کارشناسی مهندسی برق(گرایش الکترونیک)

سوابق اجرایی:

 • نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان( شرکت سرمایه گذاری غدیر)
 • نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت صبا آرمه بتن ( شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری)
 • عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی(شرکت سرمایه گذاری اتیه صبا)
 • مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بازرگانی
 • عضو کمیته گردشگری سلامت استان تهران
 • رئیس هیات مدیره شرکت ساختمان و تاسیسات راه آهن
 • عضو هیات مدیره شرکت ASP
 • نائب رئیس هیات مدیره شرکت کفش ملی(صندوق بازنشستگی کشوری)
 • عضو هیات مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان
 • عضو هیات مدیره شرکت ساختمان سد و تاسیسات آبیاری(سابیر)
 • عضو هیات مدیره شرکت تامین صنعتی ابنیه خانه سازی ایران(سازمان تامین اجتماعی)
 • مشاور مدیر عامل و عضو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شرکت ناوبری هوایی و فرودگاه های کشور
 • عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد(شستا)

سوابق علمی:

مقاله نخست: طراحی مدل توسعه حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی ایران ISI

رساله دکتری: ارائه الگوی حمل و نقل کالا در جمهوری اسلامی ایران

رساله کارشناسی ارشد: بررسی میزان رضایت مشتریان از شرکت قطارهای مسافری رجاء

 

عنوان مقاله:

مقاله ISI

.Identifying and ranking the factors affecting the transportation of products from a marketing perspective using the fuzzy analytichierarchy proeess approach

 

عنوان ژورنال:

International journal of research in industrial