جناب آقای دکتر سعید یاورپور مدیرعامل شرکت گروه هتل‌های هما شد.

مدیرعامل شرکت گروه هتل‌های هما منصوب شد.

  • تاریخ انتشار

با صدور حکمی از سوی مدیرعامل شرکت رفاه و گردشگری تامین، مدیرعامل شرکت گروه هتل‌های هما انتخاب و معرفی شد.

 

به گزارش روابط عمومی شرکت رفاه و گردشگری تامین اجتماعی، با صدور حکمی از سوی حسین رمضانی مدیرعامل محترم این شرکت، جناب آقای «دکتر سعید یاورپور» به عنوان مدیرعامل شرکت گروه هتل‌های هما انتخاب و معرفی شد.

بنا بر این گزارش، آقای دکتر سعید یاورپور جایگزین آقای دکتر مصطفی عزیزیان  شد.

نظرات