جناب آقای شهریار نبوی بعنوان عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی منصوب شد.

عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی منصوب شد.

  • تاریخ انتشار

با صدور حکمی از سوی مدیرعامل شرکت رفاه و گردشگری تامین، عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی انتخاب و معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت رفاه و گردشگری تامین اجتماعی، با صدور حکمی از سوی حسین رمضانی مدیرعامل محترم این شرکت، جناب آقای «شهریار نبوی» به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی انتخاب و معرفی شد.

بنا بر این گزارش، آقای شهریار نبوی جایگزین آقای دکتر سعید یاورپور  شد.

نظرات