امروز برگزار شد

نخستین جلسه شورای مدیران عامل هگتا

نخستین جلسه شورای مدیران عامل هگتا با حضور دکتر سوری، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.
  • تاریخ انتشار

به گزارش روابط عمومی هگتا، نخستین جلسه شورای مدیران عامل هگتا با حضور دکتر سوری، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی، دکتر سید علیرضا حسینی طباطبایی، مدیرعامل هلدینگ گردشگری تامین و مدیران عامل شرکت‌های تابعه با هدف بررسی راه‌های تقویت و هم‌افزایی و ارائه گزارشی از عملکرد سه ماهه نخست سال 1401برگزار شد.

نظرات