مجمع عمومی عادی شرکت نوین صنعت رجا برگزار شد

مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت نوین صنعت رجا 11 مرداد 1401 برگزار شد.
  • تاریخ انتشار

به گزارش روابط عمومی هگتا، مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت نوین صنعت رجا  منتهی به 29 اسفند 1400شرکت نوین صنعت رجا (از شرکت های  فرعی  هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی و زیر مجموعه شرکت حمل و نقل ریلی رجا) ، با رياست آقای بختیاری به نمایندگی شرکت حمل و نقل ریلی رجا و با حضور تمامی سهام داران و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان  برگزار شد.

در این جلسه ضمن  تصویب صورت های مالی این شرکت برای دوره منتهی به 29 اسفند 1400،  به اجرای تکالیف هیئت مدیره شرکت نوین صنعت رجا در سال جدید تاکید شد.

دو مصوبه مهم مجمع عادی شرکت نوین صنعت رجا در این جلسه به شرح زیر است:

1-     اجرا و تصویب برنامه راهبردی پنج ساله شرکت نوین صنعت رجا با تاکید بر توسعه برند، حفظ مشتریان فعلی و بازاریابی برای جذب مشتریان جدید در بازار داخلی و خارجی

2-     تاکید بر تصویب افزایش سرمایه شرکت

نظرات