درباره ما
شرکت رفاه و گردشگری تأمین از سال 1392 فعالیت های خود را در صنعت گردشگری آغاز کرد و با پیوستن شرکت های دیگر به این مجموعه به عنوان هلدینگ بزرگ گردشگری در کشور در حال توسعه می باشد. این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت فعال در حوزه گردشگری شامل 7 شرکت زیر مجموعه می باشد.حمل و نقل ریلی رجاء گروه هتل های هما از جمله این شرکت ها هستند.در چشم انداز آینده این شرکت گسترش شرکت های دیگری در صنعت گردشگری مورد نظر است.
آخرین اخبار
اخبار دیگر...