• رونمایی از طرح راهنمای سفر  (1395/11/20)
    رونمایی از طرح راهنمای سفر این طرح پس از برگزاری جلسات مختلف با حضور کارشناسان و متخصصان داخلی حوزه های مختلف گردشگری و همکاری و تعامل دستگاه ها و حوزه های مرتبط با صنعت توریسم برای نخستین بار در ایران تهیه و در دسترس گردشگران داخلی و خارجی قرار می گیرد مشاهده ادامه
«« « 2/ » »»