اخبار

اخبار

فرصت‌های سرمایه‌گذاری

۷۰

هتل فعال

۶۰۰۰

نیروی انسانی

۲۵۰

ناوگان ریلی

پیاده روی اربعین، تجلی عالی گردشگری کم شتاب

گردشگری کم شتاب نوعی از گردشگری با علائق ویژه است که در طی سی سال اخیر به حمایت از محیط زیست و جلوگیری از افزایش دمای کره زمین ایجاد شده است. این جنبش بر استفاده کمتر از خودرو شخصی و هواپیما به دلیل تولید بالای گاز دی اکسید کربن این دو وسیله نقلیه نسبت به دیگر وسایل نقلیه مانند قطار و اتوبوس تأکید دارد.