اخبار

اخبار

فرصت‌های سرمایه‌گذاری

۷۰

هتل فعال

۶۰۰۰

نیروی انسانی

۲۵۰

ناوگان ریلی

خانه خلاق گردشگری و سلامت