اخبار

هلدینگ گردشگری هگتا:

شرکت رفاه و گردشگری تأمین از سال ۱۳۹۲ فعالیت های خود را در صنعت گردشگری آغاز کرد و با پیوستن شرکت های دیگر به این مجموعه به عنوان بزرگترین هلدینگ بزرگ گردشگری در کشور و در حال توسعه مطرح می باشد.

۷۰

هتل فعال

۶۰۰۰

نیروی انسانی

۲۵۰

ناوگان ریلی

قطار گردشگری رجا

شرکت حمل و نقل ریلی رجا با در نظر گرفتن چهار مشخصه تاريخي، اجتماعي، فني و زيبايي مسير، يكي از جذابيت هاي فوق العاده گردشگري به شمار مي آيد. در همين راستا براي اولين بار در ايران، ازسال 1394 با هدف كشف زيبايي هاي راه آهن ايران، اقدام به راه اندازي قطار هاي گردشگري و توسعه صنعت گردشگري ريلي نمود. براي اين منظور با استفاده از اصلي ترين شاخص هاي توسعه سفرهاي گردشگري از جمله: قطار، مسير، طراحي تور، مجري تور، گردشگران، خدمات فناوري اطلاعات، بازاريابي و فروش مطالعات جامعي بر روي جاذبه هاي گردشگري ريلي در مسيرهاي مختلف انجام پذيرفت. نتيجه بررسي هاي فوق منجر به راه اندازي قطار هاي متعدد گردشگري تك سفره و برنامه اي براي گردشگران ايراني و خارجي (يك روزه و چند روزه) گرديد.

رویداد ها

;