اهداف راهبردی هگتا عبارت‌اند از:

 

1-توسعه کمی و کیفی واحــدهای اقامتــی و پذیرایی کشور بویژه احــداث و بهره بــرداری از هتــل‌های اقتصــادی، تــوسعه اقامتـــگاه‌هـــای بوم گردی با رعایت استانداردهای هتلی
2-تجهیـــــز و توسعــــه کمـی و کیفـــی نــاوگان حمل و نقل ریلی و ریل باس های گردشگری کشور
3- مدیریت منابع انسانی با راه اندازی مرکز تحقیق و توسعه و آموزش حرفه ای برای ارتقاء کیفیت خدمات در شرکت های تابعه
4- حضور در بازارسرمایه و کمک به مدیریت منابع مالی در اختیار ذینفعان و سهامداران

ارزش‌ها :

 

ساختاری:
پایدار، پویا، چابک، پاسخ گو، برنامه محور، تخصص گرا، هم افزا، آینده نگر، شایسته سالار
نیروی انسانی:
اخلاق گرا، متعهد، حرفه‌ای، توانمند، کوشا، خلاق، مشتری مدار و شاداب
مسئولیت پذیری اجتماعی:
تکریـم و احترام (سالمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران، معلولان، کودکان، دانشجویان و ...) و پایداری و حفظ محیط زیست، عدالت محوری، قانون‌مداری و امانت‌داری

چشم انداز:

هگتــــا پیشــرو و بـــرتـرین ارائه دهنده خدمات گردشگری با کیفیت و نوآورانه در کشور

هگتــــا بزرگ ترین عمـــده فروش برنامه های سفر گردشگری (داخلی، ورودی و خروجی) 

هگتــــا بزرگترین مرکز تحقیق و توسعه و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنعت گردشگری کشور 

هگتــا، برنـد ممتـاز گردشـگری سلامت و مدیریت رخـــــدادهــای گــردشــــگری، صنــایع دستــی و هنرهای ملی 

بیانیه مأموریت :


ما مدیران و کارکنان هگتا به پشتوانه مهارت و تعهد صادقانه منابع انسانی و ارزش های اصیل ایرانی- اسلامی مصمم هستیـــم در محیطی بانشـــاط و چابک ضمن تأکیـــد بـــر مــدیریت هوشمنــدانـه دارایی های منحصربفرد زنجیره ارزش در اختیار و بکارگیری فناوری روز دنیا، خدمات متنوع و با کیفیت اقامتی، پذیرایی، تفریحی، سیاحتی و ریلی آسان و مناسب را در راستای مسئولیت پذیری اجتماعی و با رعایت اصول توسعه پایدار و اقتصاد سبز از طریق شرکت های تابعه خود ارائه دهیم.

 

 

;