سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت رفاه و گردشگری تأمین

 

سرمایه اولیه شرکت رفاه و گردشگری تأمین به هنگام ثبت 150 میلیون ریال بوده است و بنا بر بند 3 مصوبه یکهزار و پانصد و نود و هفتمین جلسه هیأت مدیره سازمان مورخ 30/03/1394 صرفاً با انتقال وکالت مدیریت سهام شرکت‌های تابعه موافقت شده بود.

 

صورت اسامی سهامداران شرکت رفاه و گردشگری تأمین (سهامی خاص)

ردیف

اسامی سهامداران

تعداد سهام

1

سازمان تأمین ‌اجتماعی

494,1

2

شرکت سرمایه‌گذاری خانه‌سازی ایران

1

3

شرکت رفاه‌گستر تأمین ‌اجتماعی

1

4

موسسه املاک و مستغلات تأمین ‌اجتماعی

1

5

مؤسسه حسابرسی تأمین ‌اجتماعی

1

6

شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین

1

7

موسسه خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران

1

به منظور اقدام برای انجام تکلیف مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 31/02/1395 معطوف به بند 3-6 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، گزارش جامع طرح افزایش سرمایه از طریق انتقال سهام شرکت‏‌های تابعه به ارزش دفتری از 150 میلیون ریال به 14.802.640 میلیون ریال از طریق آورده نقدی و غیرنقدی هلدینگ تهیه شد که مورد تأیید حسابرس مستقل و بازرس قانونی این شرکت نیز قرار گرفته است. معاون محترم وقت اقتصادی و برنامه­ ریزی سازمان تأمین اجتماعی طی نامه شماره 1607/96/6020 مورخ 24/10/1396 منضم به نامه شماره 3720/96/1100 مورخ 16/10/1396 مشاور و مدیرکل محترم دفتر مدیر عامل سازمان، بند «11» مصوبه یک هزار و هفتصد و نودمین صورتجلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مورخ 29/09/1396 را در خصوص موافقت با انتقال ملک جنت­ آباد و سهام شرکت‏‌های تحت مدیریت این هلدینگ به عنوان آورده نقدی و غیرنقدی افزایش سرمایه را به هگتا و شرکت سرمایه­ گذاری تأمین اجتماعی (شستا) به شرح ذیل ابلاغ کرده است.

 الف) آورده غیرنقدی شامل واگذاری ملک موصوف به جنت ­آباد ( به ارزش دفتری 138,32 میلیون ریال و هزینه بازسازی به ارزش 064,14 میلیون ریال) (بند (2) یکهزار و هفتصد و شصت و دومین جلسه هیأت مدیره سازمان مورخ 10/03/1396) و سهام شرکت‌ها به ارزش دفتری  با توجه به مواد (37) و (38) آئین ­نامه معاملات سازمان به شرح ذیل:

  • 100 % سهام شرکت حمل و نقل ریلی رجا (سهامی خاص) به ارزش دفتری 320,777,7 میلیون ریال؛
  • 33/99 % سهام شرکت سهامی گروه هتل‌های هما (سهامی خاص) به ارزش دفتری 559,487,6 میلیون ریال؛
  • 100 % سهام شرکت بین­ المللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تأمین (سهامی خاص) به ارزش 097,1 میلیون ریال؛
  • 51% سهام شرکت مجتمع‌های توریستی و تفریحی آبادگران ایران به ارزش 817,234 میلیون ریال؛
  • 45 % سهام شرکت سرمایه­ گذاری ایرانگردی و جهانگردی( از هلدینگ صنایع عمومی تأمین) به ارزش 440,91 میلیون ریال؛
  • 5 % سهام شرکت سرمایه­ گذاری ایرانگردی و جهانگردی (از هلدینگ عمران و حمل و نقل تأمین) به ارزش 560,10 میلیون ریال؛

 ب) آورده نقدی به مبلغ 076,36 میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سازمان تأمین اجتماعی از شرکت رفاه و گردشگری تأمین (موضوع بند(8) یکهزار و پانصد و چهاردهمین جلسه مورخ 01/06/1393 و بند (5) یکهزار و هفتصد و پنجاهمین جلسه مکرر مورخ 25/12/1395 هیأت مدیره)

پس از آن، مصوبه هشتاد و یکمین جلسه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه مورخ 01/02/1397 با انتقال سهام شرکت‏های حمل و نقل ریلی رجا(100%)، شرکت سهامی گروه هتل‌های هما(33/99 %)، شرکت بین­ المللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تأمین(100%)، شرکت مجتمع­های توریستی و رفاهی آبادگران ایران(51 %)، شرکت سرمایه­ گذاری ایرانگردی و جهانگردی( هلدینگ صنایع عمومی تأمین(45 %) و هلدینگ عمران و حمل و نقل تأمین(5%)) به شرکت رفاه و گردشگری تأمین به عنوان افزایش سرمایه به ارزش دفتری موافقت کرده است.