عقد قرارداد گردشگری پزشکی آژانس تامین با نماینده کارگزار کشور عراقی

  • تاریخ انتشار
  • نویسنده
    روابط عمومی هگتا
  • دسته
    رخدادها

عقد قرارداد گردشگری پزشکی آژانس تامین با نماینده کارگزار کشور عراقی

در پی ماموریت آژانس تامین، مبنی بر پیشبرد گردشگری پزشکی و همکاری با زنجیره تامین سازمان تامین اجتماعی،  در روز سه شنبه 18 آذر 1399 در محل هتل همای تهران، آژانس تامین و کارگزار عراقی آقای صائب حسین تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

 

دسته بندی

;