منشور نظام پیشنهادهای شركت رفاه و گردشگرى تامين (هگتا)

ما در هگتا بر آنیم با تأکید بر ارزش های اسلامی - ایرانی و اصل رعایت احترام، محیطی شاداب، زنده، كارآمد و برخوردار از نظم و انضباط كارى متعهدانه را فراهم کنیم تا همه ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان و دیگر افراد مرتبط با شركت و شرکت های تابعه آن بتوانند در ارائه ایده ها، نظرات و پیشنهادهای خود در زمینه حل مسائل و مشکلات و حرکت به سوی بهبود مستمر در جوی صمیمی، سالم،خلاق و مبتنی بر اعتماد متقابل و تفکر مشارکت داشته باشند تا علاوه بر ارتقای بهره وری قادر باشیم رضایتمندی کارکنان، مشتریان و مراجعه کنندگان را فراهم کنیم. بر همين اساس تلاش خواهد شد تا بین اهداف سازمان و کارکنان محترم شركت همسوسازی شكل گيرد و تفاوت دیدگاه ها باعث رشد و بالندگی مجموعه شود. 

از این منظر در راستاى استقرار نظام پیشنهادى هگتا اقدامات عملـى با تعريف ‏پست الکترونیکی: pishnahadat@hegta.ir انجام شده و از پیشنهادهای سازنده همكاران و مراجعه كنندگان محترم استقبال می شود. از خداوند منان توفیق در مشارکت صادقانه همه عزيزان را در اجرای نظام پیشنهادها خواستارم.

علی رحیم پور
عضو هیات مدیره و مدیرعامل

;