منشور نظام پیشنهادهای شركت رفاه و گردشگرى تامين (هگتا)

 

در هگتا برآنیم با تأکید بر ارزش های اسلامی- ایرانی و اصل رعایت احترام، محیطی شاداب، زنده، كارآمد و برخوردار از نظم و انضباط كارى متعهدانه را فراهم کنیم.

بر همین اساس امیدواریم با استقرار "نظام پیشنهادها" شرایطی ایجاد شود تا همه ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان و دیگر افراد مرتبط با شركت و شرکت‌های تابعه بتوانند در جوی مبتنی بر اعتماد متقابل با ارائه ایده‌ها، نظرات و پیشنهادهای خود ما را در زمینه ارتقای بهره‌وری و رضایتمندی کارکنان، مشتریان و مراجعه کنندگان محترم یاری کنند.

‏ مسیر ارتباطی ما با شما همكاران و مراجعه كنندگان محترم پست الکترونیکی pishnahadat@hegta.ir است.