با حکم مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره هگتا انجام شد

انتصاب اعضای جدید هئیت مدیره هما، رجا و آژانس تامین

با حکم مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره هگتا 4 عضو هیئت مدیره در شرکت های حمل و نقل ریلی رجا، شرکت بین المللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تامین و گروه هتل های هما منصوب شدند.
  • تاریخ انتشار

به گزارش روابط عمومی هگتا، طی احکام جداگانه‌ای از سوی حسین رمضانی،مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره هگتا، اصغر بالسینی به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت حمل و نقل ریلی رجا؛ رضا درزی، عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت بین المللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تامین؛ مجتبی قاسمی، عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت گروه هتل های هما و حسین دستان، عضو موظف هیئت مدیره شرکت گروه هتل های هما منصوب شدند.

در متن حکم اعضای هیئت مدیره هگتا بر رعایت جوانب شرعی و قانونی، امانت‌داری و مقررات مربوطه، توجه به منافع و مصالح سازمان،  استفاده از تمام ظرفیت‌ها و سرمایه‌های انسانی متخصص و مجرب، اقدامات مبتنی بر برنامه‌ریزی و همکاری با مدیر عامل و سایر اعضای محترم هیئت مدیره شرکت در راستای نیل به اهداف تعیین شده و همسو با اصول و سیاست‌های سازمان و صیانت از حقوق بیمه شدگان  تاکید شده است.

نظرات