بازدید مدیرعامل هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی ( هگتا ) از هتل هما احمدآباد

  • تاریخ انتشار
  • نویسنده
  • دسته
    گردشگری

بازدید مدیرعامل هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی ( هگتا ) به همراه مدیرعامل گروه هتل‌های هما از هتل هما (۱) احمدآباد

عملکردهای هتل و برنامه های راهبردی و مسائل های گوناگون هتل در جلسه مطرح و مورد بحث واقع گردید.

در پایان از زحمات تمامی پرسنل زحمت کش و سختکوش هتل هما احمدآباد قدردانی به عمل آمد.

 

دسته بندی

;