مهمترین اقدامی که اکنون در دستور کار "هگتا" قرار دارد، ورود شرکت‌های تابعه به بورس است.

  • تاریخ انتشار
  • نویسنده
  • دسته
    گردشگری

مهمترین اقدامی که اکنون در دستور کار "هگتا" قرار دارد، ورود شرکت‌های تابعه به بورس است.

به گزارش هتل‌نیوز، مدیرعامل هلدینگ گردشگری تامین اجتماعی ( هگتا ) با اشاره به برنامه‌های این مجموعه برای ورود به بازار بورس و سرمایه، اظهار داشت: بورس ما ظرفیت بسیار بالایی دارد و به پشتوانه برند سازمان تامین اجتماعی می‌توانیم منابع موجود را وارد بورس کنیم.

"علی رحیم‌پور" ابراز داشت: به نظر من، بورس بهترین جایی است که می‌توان از طریق آن سرمایه لازم را بدون سود جذب کرد.

وی همچنین گفت: تسهیلات بانکی با بهره‌های قابل توجهی همراه است اما از بورس می‌توان منابع بدون بهره، جذب و طرح‌های توسعه‌ای را اجرا کرد.

دسته بندی

;