مدیرعامل هلدینگ رفاه و گردشگری تأمین در گفتگو با «نود اقتصادی»:

  • تاریخ انتشار
  • نویسنده
  • دسته
    گردشگری

مدیرعامل هلدینگ رفاه و گردشگری تأمین در گفتگو با «نود اقتصادی»:

۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در صنعت گردشگری در اثر کرونا بیکار شدند.

علی رحیم پور بیان کرد: سالانه ۸ میلیون گردشگر خارجی به ایران می آمدند که سال ۹۹ بخاطر کرونا منتفی شد. ۶ هزار راهنمای تور در اثر کرونا بیکار شدند. ۷ هزار آژانس و دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری تعطیل شد.

لینک دانلود فیلم خبری:
https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2134582/%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

دسته بندی

;