برگزارى مجمع شركت سرمايه گذارى ايرانگردى و جهانگردى

  • تاریخ انتشار
  • نویسنده
  • دسته
    گردشگری

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی برای سال مالی منتهی به اسفند ماه 1399 با حضور نمایندگان هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی( هگتا) و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به عنوان سهامداران و نماینده معاون محترم اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعضای هیأت مدیره، معاونین و مدیران شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی و کارشناسان در روز 21 تیر ماه 1400 در سالن جلسات هلدینگ آتیه صبا تشکیل شد.

در این جلسه آقایان علیرضا سجده و جوانشیر کدخدا پور به عنوان اعضای حقیقی نماینده اعضای حقوقی از سوی مدیرعامل هگتا برای عضویت در هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی معرفی شدند.

دسته بندی

;