جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده گروه هتلهای هما در سالن صدف هتل همای تهران برگزار شد.

  • تاریخ انتشار
  • نویسنده
  • دسته
    گردشگری

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده گروه هتلهای هما منتهی به 1399/12/30 در سالن صدف هتل همای تهران با حضور اعضای محترم هیأت مدیره هگتا به عنوان نماینده سهامداران و اعضای هیأت مدیره گروه هتلهای هما و مدیران ستادی هما و هگتا برگزار شد.

 

در این جلسه پس از قرائت گزارش حسابرس، اعضای هیأت مدیره گروه هتلهای هما به ارائه گزارش عملکرد خود پرداختند و پاسخگوی سئوالات نماینده سهامداران بودند. صورت های مالی شرکت گروه هتلهای هما برای سال مالی منتهی به 1399/12/30 شامل بر صورت وضعیت، صورت سود و زیان مورد تایید مجمع قرار گرفت و تکالیفی برای هیأت مدیره گروه از سوی سهامداران در نظر گرفته شد.

دسته بندی

;