مراسم امضاى تفاهم نامه همكارى بين بانك آينده، بيمه رازى، ايران مال و هلدينگ گردشگرى تامين اجتماعى

  • تاریخ انتشار
  • نویسنده
  • دسته

مراسم امضاى تفاهم نامه همكارى بين بانك آينده، بيمه رازى، ايران مال و هلدينگ گردشگرى تامين اجتماعى(هگتا)

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری چهارجانبه بانک آینده، بیمه رازی، بازار بزرگ ایران مال و هگتا در سالن صدف هتل هما تهران در روز چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ برگزار شد. ارائه خدمات بانکی و بیمه ای، ایجاد زمینه خرید اقساطی و ارائه خدمات اقامتی، پذیرایی و تفریحی موضوع این تفاهم نامه است.

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری چهارجانبه بانک آینده، بیمه رازی، بازار بزرگ ایران مال و هلدينگ گردشگرى تامين اجتماعى(هگتا ):
براساس تفاهمنامه هاى چهارجانبه اى كه امروز با حضور اعضاى هيات مديره و مديران هردو شركت در سالن صدف هتل هما تهران فى مابين بانك آينده، بيمه رازى، ايران مال و هلدينگ گردشگرى تامين اجتماعى منعقد شد از اين پس در مقابل ارائه خدمات اقامتى، پذيرايى، حمل و نقل و تورگردانى هـگتا و شركت هاى تابعه، بانك آينده و شركت بيمه رازى و ايران مال اين مجموعه به ارائه خدمات پولى و بانکی، تسهيلات مالى و بیمه ای، تسهيلات خريد و كارت هاى اعتبارى اقساطی براى كليه همكاران شاغل و ذينفعان در چارچوب تفاهم نامه خواهند پرداخت. بانك آينده از جمله مهمترين بانك هاى خصوصى كشور است كه حدود ١٠ درصد از سهم بازار عمليات بانكى و مالى كشور را در اختيار دارد. توسعه تبادلات مالى و بانكى و گردشگرى بين بانك آينده و هلدينگ گردشگرى هـگتا مى تواند نقش موثر در هم افزايى و تكميل زنجيره ارزش بين شركتى باشد كه در نهايت منجر به ارتقاء كيفيت خدمات گردشگرى و افزايش سطح رضايتمندى همكاران شاغل در هر دو شركت و فراهم سازى فرصت هاى جديد سرمايه گذارى گردشگرى مشترك شود.
مجموعه شركت ايران مال در شهر تهران هم اكنون به يكى از مهمترين مراكز گردشگرى، خريد و مديريت اوقات فراغت شهروندان تبديل شده است كه مى تواند ظرفيت خوبى را براى تعريف و برگزارى تورهاى گردشگرى مهيا كند.
مشاوره، اجرا، نظارت، ارتقاء كيفيت خدمات گردشى و بهره بردارى از پروژه هاى گردشگرى ايران مال از جمله ظرفيت هايى است كه توسط شركت هاى تابعه هگتا مى تواند مورد توجه قرار گيرد.

دسته بندی

;