مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده منتهی به اسفند 1399 شرکت حمل و نقل ریلی برگزار شد.

  • تاریخ انتشار
  • نویسنده
  • دسته

 

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده منتهی به اسفند 1399 شرکت حمل و نقل ریلی برگزار شد.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده منتهی به اسفند 1399 شرکت حمل و نقل ریلی رجا در روز سه شنبه 1400/09/09 در محل شرکت رجا با حضور نمایندگان هگتا و مدیران رجا تشکیل شد. در این مجمع بر ادامه مذاکرات با شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی و رفع مغایرت های موجود تأکید شد.

تصاویر منتخب:

 

دسته بندی

;