بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی، مدیرعامل محترم راه آهن ج.ا.ا و هیات همراه از مجموعه کارخانجات رجا

  • تاریخ انتشار
  • نویسنده
  • دسته
    گردشگری

بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی، مدیرعامل محترم راه آهن ج.ا.ا و هیات همراه از مجموعه کارخانجات و تعمیراتی رجا با همراهی مدیران محترم عامل شرکت های رجا و نوین صنعت رجا
وزیر محترم راه و شهرسازی، مدیرعامل محترم شرکت راه آهن ج.ا.ا و مدیرعاملان شرکت حمل و نقل ریلی رجا روز یکشنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۸ از مجموعه کارخانجات و تجهیزات شرکت حمل و نقل ریلی رجا بازدید نمودند.

 

دسته بندی

;