اخبار

اخبار

فرصت‌های سرمایه‌گذاری

۷۰

هتل فعال

۶۰۰۰

نیروی انسانی

۲۵۰

ناوگان ریلی

قطار گردشگری رجا

شرکت حمل و نقل ریلی رجا با در نظر گرفتن چهار مشخصه تاريخي، اجتماعي، فني و زيبايي مسير، يكي از جذابيت هاي فوق العاده گردشگري به شمار مي آيد. در همين راستا براي اولين بار در ايران، ازسال 1394 با هدف كشف زيبايي هاي راه آهن ايران، اقدام به راه اندازي قطار هاي گردشگري و توسعه صنعت گردشگري ريلي نمود.